TH Quảng Sơn phòng chống bão số 5

Tháng Chín 17, 2020 5:09 chiều
     Thực hiện công điện của UBND tỉnh, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống cơn bão số 5. Chiều hôm nay, ngày 17 tháng 9 năm 2020, Trường Tiểu học Quảng Sơn đã thông báo cho toàn thể học sinh nghỉ học, thông báo lịch trực phòng chống bão số 5 và chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện các biện pháp phòng chống bão tốt nhất. 
    Một số hình ảnh tại trường trong chiều nay:
119441009_331358898138398_4793906099391184140_n 119451006_656188885294484_3305582828021403457_n
119474732_359092541879721_5200388294645211136_n 119746355_722980611586048_1338022042478514098_n119517260_675887213285621_8749521585397673831_n (1)119611872_676894786252676_4331050498480700558_n
LỊCH TRỰC PHÒNG CHÔNG BÃO SỐ 5
119560073_4785005248179994_8901454764766151579_n119300454_311195053512068_577771127033066582_n