Liên hệ

Trường TH số 2 Quảng Sơn

Địa chỉ: Xã Quảng Sơn – Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình
Người phát ngôn:  Hoàng Quốc Nam – Chức vụ: Hiệu Trưởng 
Điện thoại:   – Email: