Văn bản pháp quy

119441009_331358898138398_4793906099391184140_n

TH Quảng Sơn phòng chống bão số 5

     Thực hiện công điện của UBND tỉnh, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống cơn bão số 5. Chiều hôm…