GIỚI THIỆU

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trường Tiểu học Thọ Linh (thuộc xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) thành lập tháng 11 năm 1921, là một trong 3 trường tiểu học đầu tiên của phủ Quảng…