Tổ chức lao động ở khu vực Tân Sơn

Tháng Mười 3, 2018 9:07 chiều

     Vì một môi trường xanh – sạch – đẹp, trường TH số 2 Quảng Sơn đã tiến hành lao động trồng cây, làm vệ sinh, quét vôi hàng rào trường học ở khu vực Tân Sơn.

   Một số hình ảnh lao động:

42998135_1036744536501428_5345426145238056960_n 43004261_335370307217527_7687819545184043008_n 43015799_324764604769760_1301336826824359936_n 43037187_260430137945120_101966706905186304_n 43056174_269670056996394_913152820708900864_n 43076084_150090119273258_8044663703221567488_n 43078607_759613234383473_4707385994385555456_n