Nét đẹp tại trường Tiểu học Quảng Sơn

Tháng Tư 9, 2021 10:29 sáng

“Nhặt được của rơi trả người đánh mất” là nét đẹp của cuộc sống mà mỗi chúng ta luôn được nghe kể, nhắc đến như một câu thành ngữ trong truyền thống của dân tộc Việt Nam, hành động đó càng trở nên trân trọng và là nét sống đẹp trong xã hội ngày nay.

Tại trường Tiểu học Quảng Sơn, các em học sinh trong liên đội trường đã có ý thức tốt khi nhặt được của rơi tìm trả lại cho người đánh mất, một việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn. Những hành động đó đã được Ban giám hiệu nhà trường, cùng các thầy cô giáo kịp thời khen ngợi.

1 2 3