Báo cáo hoạt động công tác nữ công 6 tháng đầu năm 2018

Tháng Mười 6, 2018 8:25 chiều

     Thực hiện hướng dẫn số 44/HD-CĐN ngày 18/01/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2018.  Thực hiện kế hoạch của ban nữ công Thường vụ LĐLĐ Thị xã ;

     Căn cứ vào kết quả đạt được của của ban nữ công công đoàn trường Tiểu học số 2 Quảng Sơn.  Ban  Nữ công trường Tiểu học số 2 báo cáo kết quả công tác nữ công 6 tháng đầu năm  2018 như sau:

       I. Đặc điểm tình hình nữ CNVCLĐ của đơn vị

1. Tổng số NĐV: 18

– Tổng số CĐV là Đảng viên:  10

– Tổng số  nữ CĐV có bằng Đại học: 10

2. Ngay từ đầu năm học, BNC đã xây dựng kế hoạch và lịch hoạt động cả năm học. Hàng tháng dựa trên kế hoạch cụ thể của chính quyền và Công đoàn BNC đã lập kế hoạch tháng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tổ chức sinh hoạt, hội họp và báo cáo tình hình hoạt động của Ban nữ công với BCH CĐCS đầy đủ đúng quy định.

      II. Kết quả hoạt động nữ công 6 tháng đầu năm 2018:

      1. Công tác tuyên truyền giáo dục:  

      – Ban nữ công trường đã vận động chị em tham gia tốt các đợt học tập chính trị, Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, vận động chị em tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng cách đăng ký những việc làm cụ thể hàng tháng để thực hiện có đánh giá kết quả cụ thể.

       – Ban Nữ công đã vận động 100% chị em thực hiện tốt phong trào thi đua Hai giỏi, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, các cuộc vận động lớn của ngành và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. 

      – Tuyên truyền và bằng những việc làm cụ thể để thực hiện tốt các phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” ,  “ Đoàn viên, lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”, phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Mỗi cán bộ, giáo viên nữ đã thực hiện tốt cuộc vận động “ Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Ban chấp hành Công đoàn và ban nữ công đã quan tâm bồi dưỡng tôn vinh, khen thưởng kịp thời những nữ CNVCLĐ tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào, tiêu biểu có đ/c Thu Hà, Đ/c Nam, Đ/c Lương….

      – Các tổ Nữ công đã phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức nhiều chuyên đề trong năm học, thăm lớp dự giờ, rút kinh nghiệm tiết dạy nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị cho đội ngũ nữ cán bộ giáo viên.

       – Động viên chị em tham gia học các lớp nâng chuẩn.

       – Ban Nữ công phối hợp cùng với Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đến công tác phát triển Đảng viên nữ. Đã bồi dưỡng, giới thiệu một đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng là đ/c Phúc.

       – Ban nữ công thường xuyên kết hợp với BCH Công đoàn, chuyên môn tổ chức tốt phong trào thi đua “Dạy tốt ” để chào mừng các ngày lễ lớn như 8/3…

       – Tổ chức tốt các buổi mít tinh, tọa đàm và hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT có ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn như: 8/3…

       – Tham gia thi đấu bóng chuyền trong cụm trường Minh- Sơn- Thủy. Giao lưu bóng chuyền với các trường bạn nhằm để khơi dậy phong trào TDTT cho chị em.

      – Kết hợp với tổ chuyên môn mở chuyên đề các môn học về đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy theo chương trình mới.

        – Thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành cũng như của trường quy định.

       2. Công tác giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ

       – Ban nữ công giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của đoàn viên lao động nữ, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho chị em.

       – Các chế độ chính sách cho lao động nữ được thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện để chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

       – Việc xây dựng các loại quỹ của Công đoàn đã góp phần giúp đỡ chị em phát triển kinh tế gia đình và tổ chức tham quan du lịch. Ban nữ công cùng với Ban chấp hành công đoàn vận động đoàn viên đóng góp ủng hộ cho thăm hỏi đoàn viên bị ốm nằm viện, bị bệnh.

       – Nhiều đoàn viên nữ đã dạy giúp nhau khi gia đình, bản thân đoàn viên công đoàn  bị ốm, có việc đột xuất.

       – Công đoàn đã làm tốt công tác thăm hỏi những gia đình chị em ốm đau hoặc gặp chuyện vui buồn.

       – Việc chăm sóc sức khỏe cho chị em nữ cũng được quan tâm như vận động chị em khám sức khỏe định kỳ, luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe.

       3. Phong trào thi đua Hai giỏi:

       –  Phong trào “Giỏi việc trường – đảm việc nhà” được lồng ghép với phong trào thi đua “Hai tốt” và các cuộc vận động lớn của ngành như:

      + Vận động chị em tự bồi dưỡng, giúp nhau đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua các hình thức như: Sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức các chuyên đề, phong trào soạn giảng, động viên chị em đăng ký tiết dạy xuất sắc nhân ngày nhà giáo Việt Nam:  

       – Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như ; 8.3 được Ban Nữ công trường cụ thể hóa nội dung và đổi mới phương thức hoạt động thu hút đông đảo chị em tham gia như:

        + Đã tổ chức sinh hoạt, tọa đàm ngày 8/3 bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú. Bình xét đánh giá công nhận danh hiệu “Nữ hai giỏi” cho nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên: 16 chị đạt “Nữ hai giỏi” và khen thưởng cho những chị em đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” .Có 16 gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ đạt gia đình văn hóa   

      + Ban nữ công cùng với ban chấp hành công đoàn đã tổ chức sinh nhật theo từng quý cho đoàn viên trong công đoàn nhằm động viên, tạo sự phấn khởi về mặt tinh thần cho đoàn viên trong công đoàn.

        + Vận động các chị em tham gia tốt các phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”. Động viên nữ CNVCLĐ thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…

       – 100% Các chị em tham gia tốt các cuộc vận động của ngành cũng như của địa phương đề ra.

         – Vận động chị em tham gia sinh hoạt, hội họp tại địa phương.

         III. Đánh giá chung:

        1. Ưu điểm:

        – Ban nữ công đã duy trì và tổ chức tốt các hoạt động nữ công.

      – Các hoạt động nữ công được Ban chấp hành công đoàn chỉ đạo, triển khai kịp thời cụ thể trong lịch công tác tháng nên dễ thực hiện.

        – Các hoạt động nữ công đem lại nhiều tác dụng tốt trong việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cho chị em, giúp chị em vừa giỏi việc trường, đảm việc nhà, xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời tạo nên một sự chuyển biến mạnh mẽ về sự tiến bộ của đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

        – Đội ngũ cán bộ nữ công nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có nhiều cố gắng trong công tác đặc biệt là các cô giáo lớn tuổi không ngại khó, ngại khổ luôn nhiệt tình, hăng say với công việc đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi.

        2. Tồn tại

       – Ban Nữ công nhà trường chưa có kinh nghiệm, chưa được bồi dưỡng về công tác nữ công nên trong quá trình thực hiện công việc còn nhiều thiếu sót.

       – Ban nữ công nhà trường còn phải kiêm nhiệm công việc khác trong trường nên hoạt động nữ công chưa thực sự có chiều sâu.

        – Kinh phí để hoạt động cho công tác nữ công còn hạn hẹp nên ít nhiều ảnh hưởng đến phong trào hoạt động nữ công của đơn vị

        IV. Bài học kinh nghiệm và phương hướng nhiệm vụ:

        1. Bài học kinh nghiệm:

     – Để đạt được thành tích cao trong công tác, trước hết các chị em luôn trau dồi tư tưởng đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ.

      – Để có một gia đình yên ấm, hạnh phúc mỗi chị em cần cố gắng thu xếp công việc hợp lý, tần tảo, chịu khó vun vén xây dựng mái ấm gia đình.

       – Để có một tập thể đoàn kết, vững mạnh cần có sự nhiệt tình, tinh thần đoàn kết của tất cả các chị em trong ban nữ công.

       2. Phương hướng nhiệm vụ:

      – Trong thời gian tới, Ban nữ công trường Tiểu học số 2 Quảng Sơn sẽ phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những nhược điểm còn tồn tại, lấy việc “dạy tốt, học tốt” làm trọng tâm công việc giáo dục, phát huy tính chủ động tích cực của học sinh, ứng dụng rộng rãi hơn công nghệ thông tin vào giảng dạy, đạt hiệu quả giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      – Chị em phối hợp tốt công việc gia đình và nhà trường để phấn đấu trở thành nữ công “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

       – Tiếp tục tổ chức các hoạt động thăm hỏi, đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ nhân các ngày kỉ niệm liên qua đến phụ nữ như ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và các ngày lễ  lần lớn trong năm. Đặc biệt lập nhiều thành tích cao chào mừng Đại hội Công Đoàn Quảng Bình lần thứ XVIII, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kì 2018- 2013.

      – Triển khai thực hiện Kế hoạch của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ ( Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới, tuyên truyền về “ Dân số phát triển” trong CNVCLĐ gắn với phát triển bền vững của công đoàn. Mỗi chị em nữ công thực hiện tốt KHHGĐ sinh đủ 2 con để nuôi dạy cho tốt, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNLĐ về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh với chủ đề “ Đầu tư cho trẻ em gái và phụ nữ là đầu tư cho tương lai bền vững”, tuyên truyền về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, về xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

       – Tiếp tục triển khai các hoạt động thường niên của chương trình “ Vì trái tim và nụ cười cho trẻ thơ” giai đoạn 2014-2018, Đề án “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước” và đề án “ Giáo dục năm triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, “Luật trẻ em năm 2016” sâu rộng đến các chị em trong nữ công.

       V. Kiến nghị, đề xuất:

       Trên đây là bản báo cáo tổng kết công tác nữ công 6 tháng đầu năm 2018 của BCHCĐ trường Tiểu học số 2 Quảng Sơn, rất mong các cấp lãnh đạo đóng góp ý kiến để bản báo cáo hoàn thiện hơn và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.