Báo cáo giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW

Tháng Mười 6, 2018 8:14 chiều

       Thực hiện công văn số 207- CV/BTGThU ngày 8/8/2018 của Ban Tuyên giáo thị ủy Ba Đồn về việc giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW.

Trường TH số 2 Quảng Sơn báo cáo mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện chỉ thị thị 05-CT/TW của đơn vị như sau:

       Nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, viên chức, đoàn viên những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên.

        Xác định tầm quan trọng đó, từ đầu năm học, Chi ủy và Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động gắn với việc triển khai Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt đến 100% cán bộ, giáo viên và học sinh; tổ chức cho toàn thể đảng viên đăng ký nội dung học tập và ký cam kết việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

        I. Tên mô hình, phong trào: “ Phong trào thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

        II. Đơn vị: – Công đoàn trường TH số 2 Quảng Sơn

Người chủ trì:

1. Hoàng Quốc Nam- BTCB, HT.

2. Trần Ngọc Thủy- CTCĐ

Người thực hiện: 24 đoàn viên trong công đoàn cùng phối hợp thực hiện.

        III. Cách thực hiện:

       Nhà trường  và công đoàn luôn đề cao thực hiện các Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  của Ban Thường vụ Thị ủy TX Ba Đồn về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực     hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc học tập Chỉ thị số 05 còn được Chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng và có sự tổng kết nhận xét cuối năm.

        Sau nhiều năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh” với cách làm khoa học, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác đã dần thẩm thấu, trở thành ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Từ đó tạo được sự lan tỏa trong nhà trường, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác và đạt hiệu quả cao trong trường TH số 2 Quảng Sơn.

       Nhiều cách làm hay, sáng tạo được triển khai trong nhà trường như: Tổ chức tuyên truyền, thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thu hút được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tham gia.
Mỗi tiêu chí thi đua đều gắn với kết quả đánh giá hàng năm của giáo viên, từ đó, tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các khối lớp, giáo viên và học sinh. Việc học tập và làm theo Bác được gắn với các phong trào thi đua của ngành và nhà trường, như: “Thi đua dạy tốt học tốt, rèn luyện tốt”, “Đổi mới phương pháp dạy học”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

       Để việc học Bác ngày càng lan toả và đi vào chiều sâu, nhà trường đã xây dựng “Quy định đạo đức nhà giáo”, “Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên”, “Quy tắc ứng xử của học sinh”; khuyến khích giáo viên tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các môn học, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”.
Theo đó, thầy cô giáo phải luôn gương mẫu, tích cực đổi mới lề lối làm việc, đi làm đúng giờ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Mỗi cá nhân thực hiện “một đổi mới” trong công tác quản lý, dạy và học về các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

      Trong thực tế giảng dạy, nhiều giáo viên đã phát huy tinh thần làm việc nghiêm    túc, trách nhiệm, tận tụy với học sinh, thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của xã hội. Bên cạnh đó mỗi giáo viên đều có ý thức tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, tác phong tốt.

       Mỗi giáo viên luôn chấp hành nghiêm túc chế độ soạn bài, chấm bài, thực hiện   mỗi giờ học làm một giờ đổi mới.

Ngoài các giờ học trên lớp, các thầy cô giáo vẫn dành thời gian để hướng dẫn, giúp đỡ thêm cho những em năng lực học còn yếu, dặc biệt làm những giáo viên tham gia giảng dạy ở khu vực Tân Sơn hằng năm. Ngoài ra, các thầy cô còn thường xuyên trao đổi những kiến thức về cuộc sống, xã hội xung quanh tấm gương của Bác nhằm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

       Đối với học sinh, nhà trường phát động phong trào thi đua học tập, làm theo tư   tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa. Phong trào thi đua học tốt đã thu hút nhiều học sinh thành lập tổ, nhóm để giúp đỡ nhau học tập. Đội đã tổ chức nhiều hoạt động, như: xây dựng quỹ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó,  trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm sóc, bảo tồn các di tích lịch sử của địa phương như thường xuyên làm vệ sinh và thắp hương khu tưởng niệm Lãnh binh Mai Lượng.

       Từ những hoạt động đó, học sinh nhà trường đều tự giác chấp hành nội quy, quy định, sống có trách nhiệm, biết chia sẻ, có ý chí vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Nhiều học sinh nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích cao trong học tập.

      Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ đưa vào nôi dung sinh hoạt thường xuyên, như: sống có lý tưởng, vì nước, vì con người, vì học sinh thân yêu; rèn luyện tư duy độc lập, tự chủ sáng tạo, nói đi đôi với làm.

       Qua đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh. Trong Chi bộ không có cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nào vi phạm các vấn đề đạo đức. Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, đặc biệt là tổ chức Đoàn – Đội, thường xuyên tuyên truyền và giáo dục cho các em về đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng.

       Nhờ vậy, các em đã chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của nhà trường, chất lượng  học tập đã được nâng lên.

       IV. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

Phạm vi: Trường TH số 2 Quảng Sơn.

Đối tượng áp dụng: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường.

        V. Kết quả đạt được:

        1. Giáo viên:

       – Trong năm học 2017 -2018, toàn trường có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên đều  đạt chuẩn và trên chuẩn.

        Nhà trường và công đoàn phối hợp thường xuyên phổ biến, quán triệt tới đội ngũ nhận thức sâu rộng và nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên củng cố môi trường Sư phạm, giáo dục đạo đức trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

  Xếp loại CB, GV, NV: 100% xếp loại tốt.

         – Trường: Đạt tập thể LĐTT.

         2. Về chất lượng giáo dục học sinh:

       Kết quả các môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành tốt và hoàn thành : 224/229 đạt 97,8%.

          Hình thành và phát triển năng lực: tốt,  đạt 100%.

          Hình thành và phát triển phẩm chất: tốt, đạt 100%.

        Có thể thấy, qua triển khai thực hiện, Chỉ thị 05 thực sự đã đi vào đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh  ở trường Tiểu học số 2 Quảng Sơn. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị   ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, với những cách làm hay, sáng tạo nêu trên,  tập thể giáo viên có trách nhiệm, tận tụy với công việc, được nhân dân và học sinh yêu mến làm động lực thúc đẩy nền giáo dục ngày càng phát triển hơn.