Thông báo nhà trường

43628294_326237044854375_8408869611298095104_n

Lễ kết nạp Đảng viên mới

   Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên…
42347385_342743783138043_8930377644323635200_n

Lễ chia tay giáo viên về nghỉ hưu

    Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng phải trải qua thời gian học tập, đi làm, rồi thay đổi nơi công tác, giữ các chức vụ khác nhau… Biết bao kỷ…