Thông báo nhà trường

43628294_326237044854375_8408869611298095104_n

Lễ kết nạp Đảng viên mới

   Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên…