Thi đua khen thưởng

2A1

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11

     Song song với các hoạt động Chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018), chiều ngày 16 tháng 11 năm 2018 và 19/11/2018 Trường Tiểu học số 2 Quảng Sơn đã tổ…