Hoạt động chuyên môn

42347385_342743783138043_8930377644323635200_n

Lễ chia tay giáo viên về nghỉ hưu

    Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng phải trải qua thời gian học tập, đi làm, rồi thay đổi nơi công tác, giữ các chức vụ khác nhau… Biết bao kỷ…